ЗНО химия 2008 с ответами дополнительная сессия

Доступен только на StudyGur

Тема:
Скачиваний: 2
Страниц: 9
Опубликован:
ЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

ПРЕДПРОСМОТР

Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року
(додаткова сесія)
№
Зміст завдання, правильна відповідь,
відповідність завдання програмі з хімії
зовнішнього незалежного оцінювання 2008р.
Відповідність завдання
підручникам, посібникам,
затвердженим Міністерством
освіти і науки України
Зміст завдання: Виберіть формулювання закону
Авогадро:
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Правильна відповідь: « в однакових об’ємах різних
1
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
газів за однакових умов міститься однакова
ВТФ «Перун», 2003.-С.93.
кількість молекул»;
Відповідність програмі: закон Авогадро
Зміст завдання: Визначте склад молекули простої
речовини
2
Правильна відповідь: Н2
Відповідність програмі: прості й складні речовини
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.43.
Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких
ступінь окиснення Нітрогену однакова:
3
Правильна відповідь: HNO3; N2O5; NaNO3;
Відповідність програмі: ступінь окиснення
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.59
Зміст завдання: Визначте правильне твердження
щодо молекули вуглекислого газу:
Правильна відповідь: складається з двох видів
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
4 атомів;
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
Відповідність програмі: речовини, молекули, атоми, ВТФ «Перун», 2003.-С.100.
молекулярна будова речовин, будова молекули
вуглекислого газу
Зміст завдання: Визначте формулу газу, легшого за
повітря:
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Правильна відповідь: CH4;
5
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
Відповідність програмі: хімічні формули
ВТФ «Перун», 2003.-С.70, 97.
найважливіших сполук неметалічних елементів,
відносна густина за іншим газом
Зміст завдання: Укажіть молярну масу
ортофосфатної кислоти (г/моль):
6
Правильна відповідь: 98.
Відповідність програмі: молярна маса
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.61 – 65.
Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з
тих елементів, що входять до головної підгрупи
періодичної системи Д.І. Менделєєва:
7 Правильна відповідь: F; Сl; I;
Відповідність програмі: групи і підгрупи
періодичної системи хімічних елементів Д.І.
Менделєєва
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.19.
Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з
тих елементів, що входять до побічної підгрупи
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
8
періодичної системи Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: Cu; Zn; Ag;
Відповідність програмі: групи і підгрупи
періодичної системи хімічних елементів Д.І.
Менделєєва
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.19.
Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з
елементів малого періоду періодичної системи Д.І.
9 Менделєєва:
Правильна відповідь: Al; P; Cl;
Відповідність програмі: Великі та малі періоди
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.17-20;
Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з
елементів великого періоду періодичної системи
10 Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: Ba; Hg; Pb;
Відповідність програмі: великі та малі періоди
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.18.
Зміст завдання: Визначте рядок сполук лише з
йонним зв'язком:
11
Правильна відповідь: NaF; KBr; CaO;
Відповідність програмі: йонний зв’язок
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.52-54.
Зміст завдання: Визначте сполуку з ковалентним
полярним зв'язком:
12 Правильна відповідь: CH4;
Відповідність програмі: ковалентний полярний
зв’язок
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.50-52.
Зміст завдання: Укажіть сполуку з ковалентним
неполярним зв'язком: Правильна відповідь: N2;
13
Відповідність програмі: ковалентний неполярний
зв’язок
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.50-51.
Зміст завдання: Укажіть пари йонів, які не можуть
знаходитись одночасно в розчині:
Правильна відповідь: Cu2+ i 2OH-;
14
Відповідність програмі: розчинність речовин,
залежність розчинності речовин від їх природи.
Йонні рівняння реакцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.87-89.
Зміст завдання: Укажіть йони, що утворюються у
водному розчині під час дисоціації натрій сульфату:
15 Правильна відповідь: 2Na+ i SO42-;
Відповідність програмі: властивості основ, кислот
та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.82-83.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу речовини,
яка у водному розчині дисоціює з утворенням йонів
Гідрогену:
16
Правильна відповідь: HCl;
Відповідність програмі: властивості основ, кислот
та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.82-83.
17
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу
основного оксиду:
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
Правильна відповідь: MgO;
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви,
класифікація
ВТФ «Перун», 2003.-С.100-101.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу
кислотного оксиду:
18 Правильна відповідь: P2O5;
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви,
класифікація
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.100-101.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу лугу:
Правильна відповідь: KOH;
19
Відповідність програмі: луги, їх склад, назви,
властивості
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.116-117.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу
нерозчинної основи: Правильна відповідь: Zn
20 (OH)2;
Відповідність програмі: основи, їх склад, назви,
класифікація, властивості
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.117-118.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу
оксигеновмісної кислоти:
21 Правильна відповідь: H2SO4.
Відповідність програмі: кислоти, їх склад і назви,
класифікація кислот
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.107-109.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу солі
ортофосфатної кислоти:
22 Правильна відповідь: Na3PO4;
Відповідність програмі: солі, їх склад, назви,
класифікація солей
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.121-123.
Зміст завдання: Визначте протонне число елемента,
атом якого містить на зовнішній електронній
оболонці два електрони:
23 Правильна відповідь: 20 ;
Відповідність програмі: металічні елементи, їх
положення в періодичній системі, особливості
будови атомів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.131.
Зміст завдання: Укажіть загальну формулу вищого
оксиду елемента з протонним числом 11:
24
Правильна відповідь: R2O;
Відповідність програмі: лужні метали
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.125.
Зміст завдання: Укажіть речовину, з якою взаємодіє
сульфур(VІ) оксид:
25 Правильна відповідь: калій гідроксид;
Відповідність програмі: сульфур (VІ) оксид, його
добування, хімічні властивості
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.24-26.
Зміст завдання: Укажіть загальну формулу алкінів:
Правильна відповідь: CnH2n-2.
26
Відповідність програмі: гомологічний ряд
ацетилену
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. -
К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.132, 133-135.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу спирту:
Правильна відповідь: C2H5OH;
27
Відповідність програмі: спирти, їх будова,
номенклатура.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.С.5-8.
Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу алкену:
28 Правильна відповідь: C5H10 ;
Відповідність програмі: алкени
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.С.131-132.
Зміст завдання: Укажіть назву речовини, позначеної
хімічною формулою CH3 – CH3 :
29 Правильна відповідь: етан;
Відповідність програмі: насичені вуглеводні (
алкани)
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.С.125-126, 116-117.
Зміст завдання: Укажіть формулу сахарози:
30 Правильна відповідь: C12H22O11;
Відповідність програмі: сахароза, її склад, будова
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.43-44.
Зміст завдання: Укажіть речовину, що вступає в
реакцію заміщення: Правильна відповідь: етанол;
31
Відповідність програмі: хімічні властивості
насичених одноатомних спиртів
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.9-11.
Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук,
до якого належить бутаналь:
32 Правильна відповідь: альдегіди;
Відповідність програмі: альдегіди, їх склад, будова,
властивості.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.19-20.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Зміст завдання: Визначте схему рівняння реакції, у Хімія. 10кл: Підручник для
результаті якої утвориться брометан:
загальноосвітніх навчальних
33
закл., -2-е вид., перероб. та доп. Правильна відповідь: C2H6 + Br2 → ;
Відповідність програмі: хімічні властивості алканів К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.С.120-121.
Зміст завдання: Укажіть тип хімічної реакції
добування синтетичного волокна капрону:
34 Правильна відповідь: поліконденсація;
Відповідність програмі: синтетичне волокно
капрон.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.64-65.
Зміст завдання: Укажіть реактив, для визначення
етилену:
35
Правильна відповідь: бромна вода.
Відповідність програмі: етилен, подвійний зв’язок.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.С.133-134.
Зміст завдання: Установіть відповідність між
рівняннями хімічних реакцій та їх типами.
Правильна відповідь :
1. Na2O + H2O = 2NaOH; ( сполучення) ;
36 2. 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O; (обміну);
3. 2H2O2 = 2H2O + O2; (розкладу);
4. Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. ( заміщення).
Відповідність програмі: класифікація хімічних
реакцій
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.132-136.
Зміст завдання: Установіть відповідність між
назвами електролітів та йонами, на які вони
дисоціюють у водних розчинах:
Правильна відповідь:
37 1. нітритна кислота Н+ + NO2-;
2. барій бромід Ba2+ + 2Br-;
3. кальцій гідроксид Ca2+ + 2OH-;
4. сульфатна кислота 2H+ + SO42-.
Відповідність програмі: йонні рівняння реакцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.82-84.
Зміст завдання: Установіть відповідність між
назвами неорганічних та органічних сполук і
найважливішими галузями їх застосування:
Правильна відповідь:
1 амінокислоти - синтез білків;
38 2 озон - для знешкодження промислових стічних
вод;
3 азот - добування амоніаку;
4 естери - есенції для напоїв, цукерок.
Відповідність програмі: застосування органічних та
неорганічних речовин
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.17; 62-63.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.32; 63.
Зміст завдання: Установіть відповідність між
хімічними формулами та класифікацією
неорганічних сполук:
Правильна відповідь:
1. HCl - безоксигенова кислота;
39
2. H3PO4 - оксигеновмісна кислота;
3. CaO - основний оксид;
4. P2O5 - кислотний оксид.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви;
кислоти, їх склад, назви.
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.100, 107.
Зміст завдання: Установіть відповідність між
40 хімічними формулами та назвами органічних
сполук:
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
Правильна відповідь:
1. CH3COOH - етанова кислота;;
2. CH3OH - метанол;
3. NH2CH2COOH - аміноетанова кислота;
4. HCOH - метаналь.
Відповідність програмі: спирти, альдегіди,
карбонові кислоти, амінокислоти, їх склад, назви.
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.6-8, 19, 23-24, 19-21, 57.
Зміст завдання: Установіть послідовність фізичних
операцій розділення суміші цукру, залізних ошурок
і річкового піску:
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Правильна відповідь:
41
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
дія магнітом , розчинення , фільтрування ,
ВТФ «Перун», 2003.-С.27-29.
випарювання.
Відповідність програмі: речовини, чисті речовини,
суміші
Зміст завдання: Установіть послідовність зростання
металічних властивостей атомів елементів
Правильна відповідь: Силіцій; Алюміній; Магній;
42
Натрій.
Відповідність програмі: металічні елементи,
особливості будови їх атомів.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.41-42; 16-20.
Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок
добування натрій сульфату з поданих речовин:
Правильна відповідь: пірит; сульфур(IV) оксид;
43 сульфур(VI) оксид; сульфатна кислота;
Відповідність програмі: хімічні реакції, які лежать в
основі виробництва сульфатної кислоти контактним
способом та закономірності їх перебігу.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.С.40-43.
Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок
добування етилену із зазначених речовин:
Правильна відповідь: метан; ацетилен, оцтовий
44 альдегід, етиловий спирт.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між
насиченими і ненасиченими вуглеводнями,
альдегідами і карбоновими кислотами.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.С.29-30.
Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок
добування калій ацетату із зазначених речовин:
Правильна відповідь: глюкоза, етиловий спирт,
45 оцтовий альдегід, оцтова кислота .
Відповідність програмі: взаємозв’язок між
спиртами, альдегідами , карбоновими кислотами та
вуглеводами
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.66-67.
Зміст завдання: Установіть послідовність
розташування гомологів алкенів в гомологічному
ряду вуглеводнів:
46
Правильна відповідь: етен; пропен; бутен; пентен.
Відповідність програмі: гомологічний ряд
етиленових вуглеводнів (алкенів)
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.131-132.
47 Зміст завдання: Установіть послідовність
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
збільшення електронегативності атомів елементів:
Правильна відповідь: Натрій; Магній; Сульфур;
Хлор.
Відповідність програмі: електронегативність
хімічних елементів
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.40-42.
Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок
добування етилового естеру оцтової кислоти:
Правильна відповідь: метан; ацетилен; етилен;
48 етанол.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між
насиченими і ненасиченими вуглеводнями,
спиртами.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.66-67.
Зміст завдання: Установіть послідовність
збільшення ступенів окиснення Карбону в
сполуках:
49 Правильна відповідь: метан; вуглець; карбон (IІ)
оксид; кальцій карбонат.
Відповідність програмі: валентність і ступінь
окиснення
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.59-60.
Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок
добування барій сульфату із зазначених речовин:
Правильна відповідь: сірка; сульфур(IV) оксид;
50 натрій сульфіт;
натрій сульфат.
Відповідність програмі: сірка, її хімічні властивості,
сульфур(IV) оксид, його хімічні властивості
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.22-27.
Зміст завдання: Обчисліть суму індексів катіону й
аніону нерозчинного продукту реакції йонного
обміну між магній хлоридом і натрій
51 ортофосфатом.
Правильна відповідь: 5
Відповідність програмі: солі, їх склад та назви;
реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.87-89;
Зміст завдання: Укажіть число ізомерів вуглеводня
складу С4Н10
52
Правильна відповідь: 2
Відповідність програмі: ізомерія алканів
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.127-128.
Зміст завдання: Атом елемента має на 3 електрони
більше, ніж йон Калію. Укажіть порядковий номер
елемента.
53
Правильна відповідь: 21
Відповідність програмі: особливості будови атомів
елементів великих періодів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.37, 53.
Зміст завдання: Допишіть рівняння хімічної реакції
Mg + HCl → та складіть електронний баланс.
54 Укажіть суму відданих і приєднаних у цій реакції
електронів.
Правильна відповідь: 4
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001. -С.61-63.
Відповідність програмі: окисно-відновні реакції,
процеси окиснення і відновлення, значення їх у
природі та техніці
Зміст завдання: Магній оксид обробили розчином
хлоридної кислоти масою 200г з масовою часткою
розчиненої речовини HCl 36,5%. Обчисліть масу
магній хлориду (г), що утворився в результаті
55
хімічної реакції.
Правильна відповідь: 95
Відповідність програмі: масова частка розчиненої
речовини
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.72-73.
Зміст завдання: 10 л етану піддали термічному
розкладу. При цьому добули водень, об’єм якого 24 л (н.у.). Обчисліть об’ємну частку водню (у %)
від теоретично можливого виходу.
56
Правильна відповідь: 80
Відповідність програмі: Гомологічний ряд
насичених вуглеводнів. Обчислення виходу
продукту реакції на прикладах хімічних сполук
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.
43-45,120.
Зміст завдання: У результаті спалювання 0,93 г
газуватої речовини утворилося 672 мл карбон( IV)
оксиду (н.у.), 1,35 г води та азот. Густина цієї
речовини за повітрям становить 1,07. Обчисліть
57 склад органічної сполуки і запишіть суму її атомів.
Правильна відповідь: 7
Відповідність програмі: встановлення хімічної
формули речовини за відносною густиною за іншим
газом
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.139
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
Зміст завдання: Під час окиснення сірки, маса якої закл., -2-е вид., перероб. та доп. 200г одержали газувату речовину, об’єм якої - 112л
К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
(н.у.). Обчисліть масову частку Зміст завдання: Під
58
-С. 29-34. Хомченко Г.П.,
час окиснення сірки, маса якої - 200г одержали
Хомченко І.Г. Задачі з хімії для
газувату речовину, об’єм якої - 112л (н.у.).
вступників до вузів: (Навч.
Обчисліть масову частку
посібник)/ Пер. З рос. Н.Д.
Рогози.- К.:Вища шк.., 1991. С.207-208.
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Зміст завдання: Під час взаємодії одновалентного
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
металу масою 9,2 г із хлором добуто хлорид масою ВТФ «Перун», 2003.-С.58-59.
23,4 г. Обчисліть молярну масу металу (г/моль).
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
59
Правильна відповідь: 23
Підручник для загальноосвітньої
Відповідність програмі: обчислення за хімічними
школи -3-тє вид., перероб. та
рівняннями. Хімічні властивості металів
доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2001.-С.97-98.
Зміст завдання: Яку масу ( кг ) натрій силікату
60 можна добути під час сплавлення надлишку
річкового піску з кальцинованою содою масою
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних
58,89 кг, масова частка домішок у якій становить
10%
Правильна відповідь: 61
Відповідність програмі: силіцій(ІV) оксид, його
хімічні властивості
закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С. 104
Хомченко Г.П., Хомченко І.Г.
Задачі з хімії для вступників до
вузів: (Навч. посібник)/ Пер. З
рос. Н.Д. Рогози.- К.:Вища шк..,
1991.
-С.118-119.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ - ЭТО БЕСПЛАТНО

Похожие документы

ЗНО химия 2008 с ответами

... закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.17; 62-63. Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.32; 63. ...

docx | 22,3 kB | 9 страниц

ЗНО химия 2010 с ответами

... 49 Правильна відповідь: метан; вуглець; карбон (IІ) оксид; кальцій карбонат. Відповідність програмі: валентність і ступінь окиснення ...

docx | 23,8 kB | 12 страниц

Сучасні методики викладання хімії

... критеріями оцінювання і за допомогою кодоскопу або малюнка на дожці даються правильні відповіді. Оцінок в цьому разі в журнал не виставляють. Вибірковий диктант На вступній лекції з органічної хімії студентам пропонуїться перелік речовин: метан, купрум (||), сульфат, пропан, вода, камфора, лимонна к ...

docx | 37,6 kB | 21 страниц