ЗНО химия 2010 с ответами

Доступен только на studygur

Тема:
Скачиваний: 0
Страниц: 12
Опубликован:
ЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

ПРЕДПРОСМОТР

Відповіді на ЗНО-2010 з хімії
Зміст завдання, правильна відповідь,
відповідність завдання.
Відповідність завдання
підручникам, посібникам,
затвердженим МОН України
Зміст завдання: Визначте протонне число елемента,
атом якого на зовнішній електронній оболонці
містить два електрони.
А6
Б 20
В 13
Г 16
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.17-20
Зміст завдання: Визначте число нейтронів в ядрі
атома 80Вr.
А 45
Б 44
В 43
Г 42
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.25-29
Зміст завдання: Виберіть електронну формулу атома
елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2.
А 1s22s2
Б 1s22s22p1
В 1s22s22p2
Г 1s22s22p3
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.34-39
Зміст завдання: Визначте протонне число хімічного
елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі
періодичної системи хімічних елементів, відносна
молекулярна маса ( формульна маса) його вищого
оксиду дорівнює 80.
А 22
Б 23
В 32
Г 40
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.17-20
Зміст завдання: який рядок утворений символами
хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи
періодичної системи Д.І. Менделєєва?
А S, O, Cr
Б S, Se, Cr
В Cr, Se, Mo
Г S, O, Te
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.18-19.
Зміст завдання: Яка зміна основних закономірностей
(зліва направо) спостерігається у атомів елементів
малих періодів періодичної системи Д.І.Менделєєва
?
А зменшується кількість електронів на зовнішньому
енергетичному рівні
Б валентність у вищих оксидів залишається сталою
В посилюються металічні властивості
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.19.
Г збільшується кількість електронів на
зовнішньому енергетичному рівні
Зміст завдання: Хімічний зв’язок у молекулі гідроген
хлориду ( хлороводню) утворюється за рахунок
перекривання
А 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома
Хлору
Б 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома
Хлору
В 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома
Хлору
Г 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома
Хлору
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.49-50.
Зміст завдання: Визначте тип хімічного зв’язку в
молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з
порядковими номерами 11 і 17.
А ковалентний полярний
Б йонний
В ковалентний неполярний
Г водневий
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.52-54.
Зміст завдання: Хімічним елементом із найвищим
ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном
є
А Гідроген
Б Літій
В Алюміній
Г Кальцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.58-60.
Зміст завдання: Максимальну ступінь окиснення
проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці
А Na2CO3
Б CH4
В Al4C3
Г CO
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.58-60.
Зміст завдання: хімічна формула двохосновної,
слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних
водах України та надає їй характерного запаху,- це
А H2SO3
Б H 2S
В H2CО3
Г HCl
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.107-110.
Зміст завдання: Визначте тип кристалічної гратки за
фізичними властивостями речовини: мала твердість,
летка, низька температура плавлення та кипіння
А металічна
Б йонна
В атомна
Г молекулярна
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.57
Зміст завдання: у харчовій промисловості під час
виробництва печива використовують суміш сухої
харчової соди ( кристалів) та розчину оцтової
кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів
рівняння хімічної реакції між цими сполуками
А2
Б3
В4
Г5
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.97.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.2627.
Зміст завдання: білкову природу мають
1 шкіра
2 піт
3 волосся
4 гемоглобін
5 сльозова рідина
6 підшкірний жир
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.60.
Варіанти відповіді:
А 1,2,3
Б 2,3,4
В 1,3,4
Г 4, 5,6
Зміст завдання: Визначте формулу слабкого
електроліту, що застосовується в кулінарії для
консервування овочів
А HCl
Б NaOH
В CH3COOH
Г CH3COONa
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.2328.
Зміст завдання: Який із названих засобів побутової
хімії при необережному поводженні з ним може
спричинити хімічні опіки на шкірі?
А освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан)
Б засіб для прочищення каналізаційних труб
(гранули натрій гідроксиду)
В мийний засіб для скла (рідина, що містить
гліцерол)
Г добриво для кімнатних рослин (гранули калій
нітрату)
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.116-119.
Зміст завдання: Визначте формулу речовини «Х» у
схемі перетворень СО → Х→ Na2CO3
А NaOH
Б СО2
В СaCO3
Г Ca(HCO3)2
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.123-125.
Зміст завдання: до якої групи органічних сполук
Хімія. 11кл: Підручник для
належить речовина, якщо під час її взаємодії з
металічним натрієм виділяється водень, а під час
реакції з гідроген йодидом – утворюється йод алкан?
А алкени
Б карбонові кислоти
В спирти
Г феноли
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.514.
Зміст завдання: Визначте формулу речовини «Х», що
застосовують для автогенного зварювання металів у
схемі перетворень СН4 → Х → CН3СOН
А СН2 = СН2
Б С2Н4
В С2Н2
Г C2Н5 ? OН
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.149-151.
Зміст завдання: Визначте напівсхему реакції, у якій
сірка – відновник
А S + Fe
Б S + Mg
В S + H2
Г S + O2
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.61-65. Хімія. 10кл: Підручник
для загальноосвітніх навчальних
закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.2224.
Зміст завдання: Визначте речовини, що у водному
розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:
1 сульфідна кислота
2 летка сполука Брому з Гідрогеном
3 натрій гідрогенсульфат
4 летка сполука Нітрогену з Гідрогеном
5 продукт гідратації сульфур(IV) оксиду
6 твердий продукт термічного розкладання натрій
нітрату
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.2224.
Варіанти відповіді
А 1,2,5
Б 1,3,5
В 2,4,5
Г 4,5,6
Зміст завдання: Яку з наведених сполук добувають у
промисловості синтезом двох простих речовин?
А бензен
Б метаналь
В амоніак
Г сульфур (VI) оксид
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.5558.
Зміст завдання: Як побрібно змінити концентрацію
амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб
змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку
(в закритій посудині)?
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.142-145
А зменшити
Б збільшити
В спочатку збільшити, потім зменшити
Г спочатку зменшити, потім збільшити
Зміст завдання: Визначте типи хімічних реакцій, що
характерні для пропану.
1 гідрування
2 повне окиснення
3 заміщення
4 приєднання
5 ізомеризація
6 полімеризація
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.116-121.
Варіанти відповіді:
А 1,4
Б 2,3
В 4,5
Г 5,6
Зміст завдання: Визначте речовини, реакція між
якими в розчині відповідає скороченому йонному
рівнянню Al3+ + 3OH– = Al(OH)3?.
А алюміній нітрат і калій гідроксид
Б алюміній і вода
В алюміній сульфат і купрум (ІІ) гідроксид
Г алюміній оксид і калій гідроксид
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «
Зміст завдання: хімічна реакція між калій
гідроксидом і нітратною кислотоювідноситься до
типу
А обміну
Б сполучення
В розкладу
Г заміщення
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.132-140.
Зміст завдання: Визначте напівсхему хімічної реакції, Буринська Н.М. Величко Л.П.
у якій Ферум є відновником
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
А Fe2O3 + Н2 →
Б FeО + СO →
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
В Fe + Cl2 →
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. Г Fe(OH)2 + HCl →
С.132-140.
Зміст завдання:кінцевими продуктами реакції
окиснення глюкози в клітинах живих організмів є
А сахароза, вода
Б карбон (ІV) оксид, вода
В етанол, карбон (ІV) оксид
Г етанол, вода
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.4042.
Зміст завдання: Збільшення тиску в системі
спричинить підвищення виходу продукту в реакції
А 2H2O(г.) ? 2H2(г.) + O2 (г.)
Б CaCO3 (тв.) ? CaO(тв.) +CO2(г.)
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
В N2 (г.) + 3H2 (г.) ? 2 NH3(г.)
Г CO(г.) + H2O(г.) ? CO2(г.) + H2(г.)
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.144-147.
Зміст завдання: Із яких речовин у лабораторних
умовах добувають кисень?
1 гідроген пероксид
2 натрій карбонат
3 калій перманганат
4 калій сульфат
5 натрій нітрат
6 карбон(IV) оксид
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.127-130.
Варіанти відповіді:
А 1,2,3
Б 1,3,5
В 2,3,4
Г 4,5,6
Зміст завдання: Яка органічна речовина
застосовується для виробництва вибухівки
(динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків
судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї
органічної речовини.
А тринітрат целюлози
Б нітрометан
В тринітрат гліцеролу
Г амінооцтова кислота
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.1214
Зміст завдання: Які екологічні проблеми
безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою
та використанням вуглеводневої сировини?
1 парниковий ефект
2 надлишок нітратів у грунті
3 фотохімічний смог
4 кислотні дощі
5 ерозія берегів
6 зростання електромагнітного випромінювання
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.8892
Варіанти відповіді:
А 1,2,3
Б 1,3,4
В 3,4,5
Г 4,5,6
Зміст завдання: полімером, що не переробляється в
природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє
середовище,є
А крохмаль
Б целюлоза
В білок
Г поліетилен
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.142.
Зміст завдання: Один із найдавніших способів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
захисту виробів від корозії ? гаряче лудіння,
продуктом якого є біла жерсть, що використовується
для виготовлення консервних банок. Який метал
використовується для лудіння?
А цинк
Б олово
В нікель
Г хром
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.108.
Зміст завдання: Найтонші зліпки та копії
виготовляються електролітичним способом, що має
назву
А гальванопластика.
Б гальваностегія.
В оцинковування.
Г нікелювання.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.105.
Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами
мікроелементів, що містяться в лікувальних водах ,
та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх
атомів. Назви мікроелементів Будова зовнішнього
шару атомів
1 Молібден
2 Арсен
3 Манган
4 Іод
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.34-39.
А …4s24p3
Б …2s1
В …5s25p5
Г …4s23d5
Д …5s14d5
(1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В)
Зміст завдання: Установіть відповідність між
рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами
Рівняння реакції
1 CuO+2HCl=CuCl2+H2O
2 2Na+2H2O=2NaOH+H2
3 Li2O+SO3=Li2SO4
4 C18H38 → C9H18 + C9H20
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.132-140.
Тип реакції А Заміщення
Б Сполучення
В Обміну
Г Розкладу
Д Дегідратація
(1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г)
Зміст завдання: Установіть відповідність між
хімічними речовинами, формули яких наведено
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
нижче та їхнім застосуванням .
Хімічна формула 1 H2N(CH2)5COOH
2 C17H35COONa
3 NaF
4 KCl
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.127-130.
Застосування А Профілактика карієсу
Б Регуляція водно-сольового обміну
В Виготовлення мила
Г Профілактика інфікування ВІЛ
Д Виготовлення капронового волокна
(1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б)
Зміст завдання: Установіть відповідність між
кількістю речовини і масою
Кількість речовини
1 1,5 моль магній оксиду
2 0,5 моль кисню
3 2 моль води
4 5 моль кальцій карбонату
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.62.
Маса (г)
А 16
Б 60
В 500
Г 36
Д 550
(1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В)
Зміст завдання: Установіть відповідність між
формулами нітратів та продуктами їх термічного
розкладу.
Формула нітрату
KNO3
Cu(NO3)2
AgNO3
NН4NО3
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.72;60.
Продукти термічного розкладу
А нітрит металічного елемента, кисень
Б метал, нітроген(IV) оксид, кисень
В оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид,
кисень
Г нітроген(I) оксид, вода
Д нітроген(IІ) оксид, вода
(1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г)
Зміст завдання: Установіть послідовність утворення
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
речовин у ланцюжку перетворень від
лужноземельного металу до кислої солі.
А СaCO3
Б Сa(OH)2
В Сa
Г Сa(HCO3)2
(Сa– Сa(OH)2 – СaCO3– Сa(HCO3)2)
Зміст завдання: Розташуйте оксиди металічних
елементів за збільшенням їхньої хімічної активності
в реакції з водою.
А кальцій оксид
Б барій оксид
В магній оксид
Г стронцій оксид
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.128-129.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. - К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.96.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.8-9.
(магній оксид - кальцій оксид - стронцій оксид барій оксид)
Зміст завдання: Розташуйте напівсхеми за
збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.
А Al+N2 →
Б С+H2 →
В Al+O2 →
Г Ca+S →
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.96101
(Г, Б, В, А)
Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних
елементів за збільшенням їхніх протонних чисел.
А Se
Б Ca
ВN
Г Mn
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.24.
(В, Б, Г, А)
Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних
елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів
в їхніх атомах.
А Mg
Б Cu
В Ag
ГB
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.109-111.
(Г, А, Б, В)
Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у
ланцюжку перетворень алкіну на фенол.
А C6H5OH
Б C2H2
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
В C6H6
Г C6H5Cl
(Б, В, Г, А)
Зміст завдання: Розташуйте маси речовин за
збільшенням кількості речовини (моль) у них
А m(Сu) = 64 г
Б m(O3)= 64 г
В m(CuO) =64
Г m(CH4) =64
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.134-137.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.143-149.
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.58-62.
(В, А, Б, Г)
Зміст завдання: Розташуйте марки бензинів за
збільшенням їхньої детонаційної стійкості
А А-95
Б А-92
В А-98
Г А-76
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.161.
(Г, Б, А, В)
Зміст завдання: Розташуйте речовини за збільшенням
відносної молекулярної (формульної) маси.
А пропан
Б гексин
В бутен
Г пентин
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С127138.
(А, В, Б, Г)
Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у
ланцюжку перетворень спирту на ароматичний
вуглеводень
А C2H5OH
Б C2H4
В C6H6
Г C2H2
(А, Б, Г, В)
Зміст завдання: Обчисліть об’єм (л) кисню, що
необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену.
(30л)
Зміст завдання: Знешкодження отруйної дії білого
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С
153-154;
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.2930
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.108-109
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
фосфору купрум (ІІ) сульфатом відбувається за
рівнянням хімічної реакції:
P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4.
Складіть електронний баланс окисно-відновного
процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля
формули сполуки, що є окисником
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.61-65.
(5)
Зміст завдання: Обчисліть масову частку лугу (%) в
розчині , для виготовлення якого було взято натрій
гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл.
(5%)
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.72-75
Зміст завдання: У склянці міститься оцтова кислота.
Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить
1,2 моль. Обчисліть масу (г) оцтової кислоти.
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.58-62
(18 г)
Зміст завдання: Біогаз ? це суміш, основними
компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид.
Обчисліть об’єм (м3) кисню (н.у.), що витрачається
на спалювання біогазу об’ємом 10 м3, з об’ємною
часткою метану ? 70% і карбон (ІV) оксиду ?30%.
(14м3)
Зміст завдання: У результаті бромування
метилбензену (толуену) масою 46 г добули
бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту
реакції (%) від теоретично можливого
(80%)
Зміст завдання: Мідний купорос ? кристалогідрат
використовується для оміднення сталевих дротів,
розмітки сталевих деталей, а також у малярській
справі. Визначте масову частку (%) води в мідному
купоросі
(36%)
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.112-113.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 11кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. С.108-109.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 4345.
Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник
для вступників до вузів / В.В.
Сухан, Т.В. Табенська, А.Й.
Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь,
1995.-С.352
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.63-64.
Зміст завдання: Для одержання цинк оксиду, що
входить до складу цинкового білила, спалюють
цинковивий пил у струмені кисню. Обчисліть
тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо,
що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється
34,9 кДж теплоти.
Буринська Н.М. Хімія. 8кл:
Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2003.-С.132-133.
(698 кДж)
Зміст завдання: Молекули ментолу освіжувача
подиху більш як в 5 разів важчі за повітря і
складаються з атомів трьох елементів: Гідрогену,
Карбону і Оксисену. Масова частка перших двох
елементів становить 12,8% та 76,9% відповідно.
Виведіть молекулярну формулу ментолу. У відповіді
вкажіть кількість атомів в молекулі.
Буринська Н.М. Величко Л.П.
Хімія. 10кл: Підручник для
загальноосвітніх навчальних закл.,
-2-е вид., перероб. та доп. -К;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С.139-140.
(31)
Зміст завдання: Складіть схему розподілу електронів
на орбіталях катіону Хрому(+3). У відповіді вкажіть
число енергетичних комірок, заповнених спареними
електронами.
(9)
Буринська Н.М. Хімія. 9кл:
Підручник для загальноосвітньої
школи -3-тє вид., перероб. та доп.К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.С.36-38.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ - ЭТО БЕСПЛАТНО

Похожие документы

зно химия 2007 с ответами

... Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між кислотами та іншими класами неорганічних сполук. ...

docx | 80,0 kB | 17 страниц

ЗНО химия 2008 с ответами

... та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів. Назви мікроелементів Будова зовнішнього шару атомів 1 Молібден 2 Арсен 3 Манган 4 Іод ...

docx | 22,3 kB | 9 страниц

ЗНО химия 2008 с ответами дополнительная сессия

... рівнянням хімічної реакції: P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4. Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником ...

docx | 21,3 kB | 9 страниц